Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - 29.05.2022 r.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - rok C

Więcej

"Amazon - Perspektywy" - pomoc finansowa dla studentów

Chcąc pomóc ukraińskim studentom, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Amazon połączyły siły w projekcie "Stypendia dla studentów z Ukrainy Amazon - Perspektywy" mającym na celu udzielenie pomocy ukraińskim studentom i studentkom studiującym w polskich uczelniach technicznych wchodzących w skład Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Celem projektu jest przekazanie jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 złotych 500 studentom z Ukrainy, studiującym w ...

Więcej