Aktualności

Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy

Chcąc pomóc ukraińskim studentom, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i bank
National Westminster Bank Plc połączyły siły w projekcie "Stypendia dla studentów
z Ukrainy NatWest - Perspektywy" mającym na celu udzielenie pomocy ukraińskim
studentom i studentkom studiującym w polskich uczelniach technicznych
wchodzących w skład Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).
Celem projektu jest przekazanie jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 złotych
studentom z Ukrainy, studiującym w ...

Więcej

Ogłoszenia duszpasterskie - 01.01.2023 r.

Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi

Więcej