Zamawianie Mszy św.

Jak zamówić intencję mszalną?

Kancelaria parafialna to ważne miejsce w  parafii. To tutaj najprościej skontaktować sie z ks. Proboszczem, tu można załatwić różne sprawy parafialne, zamówić Mszę św., skontaktować sie z duszpasterzem.
Mszę Świętą można zamówić w dowolnej intencji, bowiem modlitwa za żywych i umarłych jest uczynkiem miłosierdzia co do duszy.

Zazwyczaj zamawiamy Msze św. za naszych zmarłych. Czynimy to przy okazji 30 dni po śmierci, rocznicy zgonu, urodzin zmarłego itp.
Pamiętajmy również o żywych. Zamawiajmy więc Msze św. w intencjach rodziny, konkretnej osoby lub sprawy. Dobrym zwyczajem jest podarować taki duchowy prezent na urodziny, imieniny, na dowolny jubileusz czy też przed operacją dla swoich bliskich lub za siebie. Dobrze by było, aby każda rodzina przynajmniej raz w roku zamówiła Mszę św. W miarę możliwości niech wszyscy członkowie rodziny uczestniczą w tej Eucharystii, przystępując jeśli trzeba uprzednio do Spowiedzi, a w czasie Mszy św. do Komunii.

Intencję mszalną można zamówić (rezerwować) po KAŻDEJ Mszy św. a także z rocznym wyprzedzeniem. Od listopada każdego roku dajemy możliwość zamówienia Mszy św. na rok przyszły.

Rezerwacji można dokonać także on-line !

 

Ks. Michal Krawczyk
tel: 606 317 697