Katolicki Związek Akademicki

Czym jest KZA i jakie są cele związku?

Dzieło tworzone przez szeroko pojętą społeczność akademicką współtworzącą życie studenckie poprzez promowanie zasad i wartości zgodnych ze społeczną nauką Kościoła Katolickiego. 
Naszymi najważniejszymi celami są niezmiennie wzajemna pomoc, a także pobudzanie indywidualnych inicjatyw dążących ku dobru wspólnoty oraz całego społeczeństwa.

Co realizuje?

Ponadto, poprzez czynny udział w życiu publicznym pogłębia świadomość religijną i kulturową studentów. Przekłada się to na organizację konferencji, wykładów, otwartych spotkań dyskusyjnych i warsztatów oraz rekolekcji.  Wolny czas wykorzystujemy na przygotowania imprez artystycznych (wieczór twórczości akademickiej), turystycznych (spływy kajakowe, wyjazdy w góry) i charytatywnych (pomoc dzieciom z biednych rodzin).

Z kim współpracujemy?

Katolicki Związek Akademicki współpracuje z Duszpasterstwem Akademickim (Personalna Parafia Akademicka p.w. Św. Ireneusza BM), a także z Samorządami Uczelni Częstochowskich.

Dlaczego właśnie TY?

Ponieważ środowisko Związku jest szeroko otwarte dla wszystkich studentów, ważne jest świeże spojrzenie na tę działalność każdego, kto jest otwarty na nowe doświadczenia, współpracę z ludźmi w miłej atmosferze i dobrą zabawę. Liczą się proste i spontaniczne pomysły, z których razem możemy wydobyć wielki potencjał do działania.

Formalnie

Katolicki Związek Akademicki jest zarejestrowanym Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Członkami Związku mogą być studenci wszystkich Uczelni Częstochowskich oraz absolwenci przez okres jednego roku po ukończeniu studiów.
Siedziba Związku znajduje się w Częstochowie. Naczelnym organem Związku jest zarząd, w skład którego wchodzą:

Prezes: Aleksandra Maziarska
V-ce prezes: Anastazja Frydrych
V-ce prezes: Antoni Wielgus
Skarbnik: Magdalena Sałacka
Sekretarz: Małgorzata Szelka


Kontakt:
ul. Kilińskiego 132, 42-218 Częstochowa; e-mail: kza.emaus@gmail.com