Aktualności

"Amazon - Perspektywy" - pomoc finansowa dla studentów

17
05'22

Chcąc pomóc ukraińskim studentom, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Amazon połączyły siły w projekcie "Stypendia dla studentów z Ukrainy Amazon - Perspektywy" mającym na celu udzielenie pomocy ukraińskim studentom i studentkom studiującym w polskich uczelniach technicznych wchodzących w skład Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Celem projektu jest przekazanie jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 złotych 500 studentom z Ukrainy, studiującym w Polsce.

Jednocześnie Fundacja Akademicka „Na Progu”, działająca przy Duszpasterstwie Akademickim „Emaus” w Częstochowie, organizuje akcję pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Od dnia 15 marca 2022 ruszyła akcja charytatywna wsparcia i pomocy dla potrzebujących studentów, doktorantów, stażystów, pracowników Uczelni.

Łącznie w ramach akcji „Stypendia pomocowe Amazon-Perspektywy” zostanie rozdysponowanych 35 000 zł wśród ukraińskich studentów Politechniki Częstochowskiej, którzy w związku z wojną znaleźli się w trudnej sytuacji.

NABÓR WNIOSKÓW: od 18 maja 2022 roku godz. 9.00 do 26 maja 2022 roku godz 14.00

planowany termin posiedzienia Zarządu Fundacji: początek czerwca 2022 roku

WNIOSEK DO POBRANIA: POBIERZ PLIK

Wypełnione wnioski można składać w Biurze Studentów Zagranicznych Politechniki Częstochowskiej (pok.1,2) codziennie w dni robocze w godzinach do 9.00 do 14.00

O programie Amazon-Perspektywy: czytaj więcej: - plik do pobrania

Kryteria przyznania zapomogi