Aktualności

Stypendia pomocowe NatWest-Perspektywy

26
01'23

Chcąc pomóc ukraińskim studentom, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i bank
National Westminster Bank Plc połączyły siły w projekcie "Stypendia dla studentów
z Ukrainy NatWest - Perspektywy" mającym na celu udzielenie pomocy ukraińskim
studentom i studentkom studiującym w polskich uczelniach technicznych
wchodzących w skład Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).
Celem projektu jest przekazanie jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 złotych
studentom z Ukrainy, studiującym w Polsce.
Jednocześnie Fundacja Akademicka „Na Progu”, działająca przy Duszpasterstwie
Akademickim „Emaus” w Częstochowie, organizuje akcję pomocy tym, którzy tej
pomocy potrzebują. Od dnia 15 marca 2022 r. ruszyła akcja charytatywna wsparcia
i pomocy dla potrzebujących studentów, doktorantów, stażystów, pracowników
Uczelni. Aktualna akcja jest już kolejna inicjatywą wsparcia dla naszych ukraińskich
studentów Politechniki Częstochowskiej.
Łącznie w ramach akcji „Stypendia pomocowe „NatWest-Perspektywy” zostanie
rozdysponowanych 40 000 zł wśród ukraińskich studentów Politechniki
Częstochowskiej, którzy w związku z wojną znaleźli się w trudnej sytuacji.
NABÓR WNIOSKÓW: od 23 stycznia 2023 roku godz. 9.00 do 26 stycznia 2023 roku
godz. 14.00.
planowany termin posiedzenia Zarządu Fundacji: koniec stycznia 2023 roku
WNIOSEK DO POBRANIA: POBIERZ PLIK
Wypełnione wnioski można składać w Biurze Studentów Zagranicznych Politechniki
Częstochowskiej (pok.1) codziennie w dni robocze w godzinach do 9.00 do 14.00
Kryteria przyznania zapomogi