Aktualności

27 kwietnia 2014 r. kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

30
09'13

27 kwietnia przyszłego roku to Niedziela Miłosierdzia Bożego, święto ustanowione przez Jana Pawła II.
Ta decyzja to wielka radość dla całego Kościoła. Wspólna kanonizacja papieży to wyraz wspólnoty, komunii i wielkiego błogosławieństwa – mówił ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
- To wielka radość dla Kościoła w Polsce i dla Kościoła Powszechnego. Dodatkowym elementem i źródłem tej radości jest fakt połączenia obydwu kanonizacji. Pamiętajmy cały czas o wielkości dzieła Jana XXIII polegającego na zwołaniu Soboru Watykańskiego II, który dokonał wielkiego odnowienia Kościoła. Z kolei fakt kanonizacji Jana Pawła II w połączeniu z osobą Jana XXIII to wielki gest komunii, wspólnoty świętych. Jan Paweł II kontynuował wielkie dzieło soboru w którym uczestniczył osobiście. Jest to dla nas też wielkie wezwanie byśmy na nowo miłowali Kościół, lepiej go rozumieli – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk.
Ksiądz profesor dodał, że wierni dostali od Boga dwóch nowych orędowników.
- Pamiętajmy, że mamy dwóch nowych, wielkich orędowników u Pana Boga – Jana XXIII i Jana Pawła II. Widać to też w samym wyborze imienia, którego dokonał kardynał Wojtyła tuż po wyborze na Stolicę św. Piotra. Obrał jako pierwsze imię Jan chcąc podkreślić, że pragnie z całego serca kontynuować dzieło soboru watykańskiego II i ten styl posługi Kościołowi i światu, który prezentował Jan XXIII posługi dobroci – dodał ks. prof. Henryk Witczyk.