Aktualności

Bp Jan Wątroba nowym ordynariuszem rzeszowskim

17
06'13

Niespełna 60-letni nowy biskup rzeszowski pochodzi z miejscowości Biała koło Wielunia. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1979 roku w Częstochowie. Pracował jako wikariusz w parafii Wieruszów, jako duszpasterz polskich pielgrzymów w Rzymie, gdzie w 1985 roku uzyskał stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Przez następnych 9 lat pełnił obowiązki sekretarza i kapelana biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka. W tym czasie był także sekretarzem wydziału duszpasterskiego i rzecznikiem prasowym kurii diecezjalnej oraz ojcem duchownym młodych kapłanów. W 1994 został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i funkcję tę pełnił przez 6 lat. W 1999 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie ks. Jan Wątroba uzyskał stopień doktora teologii.

20 kwietnia 2000 roku Jan Paweł II mianował ks. Wątrobę biskupem pomocniczym w Częstochowie. Jego zawołaniem są słowa: „Oto idę, aby spełnić wolę Twoją” (Ecce venio). W ramach Konferencji Episkopatu Polski przez dwie kadencje był delegatem ds. duszpasterstwa kobiet, a obecnie jest członkiem Komisji Duchowieństwa.

Odchodzący na emeryturę bp Kazimierz Górny był biskupem rzeszowskim od chwili powstania tej diecezji 25 marca 1992 roku. W grudniu ub. roku skończył 75 lat.