Aktualności

Spotkanie z asystentką egzorcysty Watykanu

14
04'13

Przez ponad trzysta lat posługa egzorcystów w Kościele pozostawała w całkowitym zapomnieniu, dlatego Ojciec Gabriele Amorth, przyjmując nominację na ten urząd, postawił przed sobą dwa cele. Pierwszym z nich była doraźna pomoc cierpiącym, którzy doświadczali działania złego ducha, a dotąd nie mieli się, do kogo zwrócić, zaś drugim uświadomienie kapłanom znaczenia tej posługi. Dziś coraz więcej członków Kościoła – również świeckich – zdaje sobie sprawę z poważnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą lekceważenie wpływu mocy zła na nasze życie. Wciąż jednak nasza niewiedza daje wielką przewagę szatanowi w walce między dobrem a złem.

„Egzorcysta Watykanu” powinien być obowiązkową lekturą dla każdego katolika. Książka pozwala poznać zagrożenia czyhające na wierzących, o których nawet nam się nie śniło. A jak powszechnie wiadomo lepsza jest najgorsza prawda niż niewiedza.
Zdecydowaną większość książki stanowi wywiad udzielony przez ojca Gabriele siostrze Angeli Musolesi, tercjarce Zakonu Świętego Franciszka. W rozmowie ksiądz egzorcysta porusza rozmaite zagadnienia, od uwalniania nawiedzonych domów, skuteczności egzorcyzmów przez telefon i działalności magów, poprzez czarne msze, profanacje eucharystyczne i zdejmowanie uroków, aż po stowarzyszenie egzorcystów i krytykę Nowego Rytuału.
W książce znajdziemy także świadectwo biskupa Andrea Gemma oraz artykuł ojca Matteo La Grua, mówiące o działaniu szatana i tego, jak się od niego uwolnić.
Kilka stron zajmują dane na temat magów i ich zysków we Włoszech. Liczby są zatrważające! Pozwalają uzmysłowić sobie niebezpieczeństwo i ogromny zasięg czarowników. W samym Rzymie działa 1700 magów.
Ciekawym fragmentem książki jest aneks. Pozwala zapoznać się ze świadectwem osoby niewierzącej, która została dotknięta urokiem, sonetem do Dziewicy Maryi ułożonym przez zmuszonego do tego demona w 1823 roku oraz działalnością świętego Michała Archanioła.
Ostatnią część tworzy zbiór modlitw. Celem autorów nie było tylko uświadomienie działalności Szatana i przestraszenie czytelników. Siostra Angela Musolesi i ojciec Gabriele Amorth pozostawili pogrążonym w lekturze broń w walce z siłami zła. W rozdziale znajduje się między innymi akt ofiarowania siebie samego Niepokalanemu Sercu Maryi, akt wyrzeczenia się Szatana oraz litania błagalna.