Aktualności

Spotkanie Częstochowskiego Klubu Frondy

01
03'13

„Warszyc” przez całe swoje życie walczył o wolną i niepodległą Polskę. W czasie kampanii wrześniowej mimo wielu niepowodzeń nie poddawał się i stawał do walki jako żołnierz Armii Krajowej. Kapitan Stanisław Sojczyński nie złożył broni, w czasie gdy na ziemie polskie wkroczyła Armia Czerwona. „Warszyc” został zdradziecko pojmany przez Urząd Bezpieczeństwa 27 czerwca 1946 roku. Proces prowadził Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, który skazał kpt. Sojczyńskiego na śmierć.

Wyrok został wykonany 19 lutego 1947 roku w Łodzi. Dotychczas nie ustalono miejsca jego pochówku. W 1992 roku Sąd Wojewódzki w Łodzi uchylił wyrok z 17 grudnia 1946 roku uznając, że Sojczyński działał na rzecz niepodległości państwa Polskiego.

Prezydent Lech Kaczyński 5 listopada 2009 roku mianował pośmiertnie „Warszyca” generałem brygady.