Aktualności

Pielgrzymka na Światowe Dni Młodzieży w Rio 16-28 VII 2013

28
02'13

Zapisy związane są z zaliczką w wysokości 2500 zł
I rata 2500 do 5 kwietnia br.
II rata 2500 do 17 maja br.
III rata do 21 czerwca br

Koszt całkowity 9500 zł.
Nr konta: 23 8980 0009 2015 0067 6768 0001
z dopiskiem: imię i nazwisko, ŚDM - RIO 1,2,3 rata.

W kosztach całkowitych wliczono:
- ubezpieczenie
- przeloty kontynentalne i wewnętrzne
- transport autokarem liniowym
- pakiet PL pielgrzyma
- A1, pakiet BRAZYLIJSKI pilegrzyma (280 $)
- fundusz solidarnościowy (10euro)

Należy podać:
* imie i nazwisko
* data urodzenia i miejsce
* adres zamieszkania
* nr i data ważności paszportu
* wydany przez...
* zeskanowana na stronie ze zdjęciem część paszportu

Zapraszam do wspólnego wyjazdu
ks. Marek Bator
Koordynator diecezjalny ŚDM
ksiadzmarek@wp.pl
te. 609 799 330
www.emaus.czest.pl