Aktualności

Msze św. w okresie Bożego Narodzenia

22
12'13

Wigilia: 24.00 (Pasterka)
25 i 26 grudnia: 11.30, 20.00
29 grudnia: 11.30, 20.00
1 stycznia: 11.30, 20.00
5 stycznia: 10.00, 11.30, 20.00
6 stycznia: 11.30, 20.00
W tygodniu: 19.00