Aktualności

Warsztaty PRZEŁAMYWANIE BARIER

19
09'12

Program przygotowujący do pokonywania własnych barier opiera się na czterech elementach, które są przedmiotem czterech spotkań:

1. Zasady Skutecznego Działania.
Skuteczność, niemal we wszystkich obszarach naszego życia, nie jest dziełem przypadku. Skuteczność wiąże się z wyborami, jakich dokonujemy w codziennym życiu oraz braniem odpowiedzialności za te wybory.

2. Umiejętność rozmawiania.
Umiejętność komunikowania się z ludźmi zasadza się na umiejętności zrozumienia potrzeb drugiego człowieka. Celem tego punktu programu jest uświadomienie sobie naszego egocentryzmu i pokazanie lub wręcz nauczenie zasad postępowania z innymi.

3. Problem, czyli szansa.
Najważniejszy element programu, który pokazuje, że każdy problem jest jednocześnie szansą. Takie podejście do problemów odróżnia nieszczęśnika od człowieka skutecznego. Narzekanie, szukanie winnych i usprawiedliwianie swojej niemożności jest dla nas naturalne, jednak musimy się uczyć innego spojrzenia na to, co nas spotyka w życiu.

4. Konkretne przykłady z życia.
Trzy poprzednie punkty programu pozostaną teorią bez praktycznego potwierdzenia ich skuteczności przykładami z życia konkretnych osób. Dlatego nieodłącznym elementem programu są właśnie przypadki, o których w otwartej rozmowie słyszymy od osób, które na co dzień starają się stosować zaproponowane podejście w swoim życiu i są otwarte na niesienie pomocy innym.