Aktualności

Kurs jęz. włoskiego i angielskiego w DA Emaus

23
09'12

Zapraszamy na kursy jęz. włoskiego i angielskiego odbywające się w naszym Duszpasterstwie.
Szczegóły:
Jęz. WŁOSKI
Jęz. ANGIELSKI