Aktualności

Spotkanie Częstochowskiego Klubu Frondy

05
06'12

Marka J. Chodakiewicza - profesor historii oraz szef Katedry Studiów Polskich im. Tadeusza Kościuszki (The Kosciuszko Chair of Polish Studies) w Instytucie Polityki Światowej (Institute of World Politics) w Waszyngtonie.
Doktorat uzyskał na Uniwersytecia Columbia w Nowym Jorku, poza IWP wykładał lub wykłada również na University of Virginia i Loyola Marymount University w Los Angeles.
W latach 2005-2010 był członkiem amerykańskiej prezydenckiej Rady Pamięci Holokaustu United States Holocaust Memorial Council, powołanym przez prezydenta George’a W. Busha.
Jego zainteresowania badawcze obejmują następujące obszary: historia najnowsza Polski, stosunki polsko-żydowskie w XX wieku, geopolityka ze szczególnym uwzględnieniem obszaru państw byłego bloku sowieckiego, terroryzm, funkcjonowanie służb specjalnych, historia obrony wiary katolickiej i tradycyjnego porządku społecznego (np. wojna w Hiszpanii 1936-1939, powstanie „cristeiros” w Meksyku), historia myśli konserwatywnej.
Wydał m.in. książki: „Narodowe Siły Zbrojne »Ząb« przeciw dwu wrogom”, „Żydzi i Polacy 1918-1955. Współistnienie - Zagłada - Komunizm”, „Ejszyszki. Pogrom, którego nie było”, „Zagrabiona pamięć. Wojna w hiszpanii (1936-1939)” oraz „Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944-1947”.
Jego książki nt. relacji polsko-żydowskich były jednymi z najważniejszych głosów w obronie prawdy historycznej o tej tematyce w czasie debaty publicznej po publikacji głośnych, ale nierzetelnych prac Jana T. Grossa.
Stały publicysta „Tygodnika Solidarność” i „Najwyższego Czasu”, publikuje również w innych polskich tytułach („Arcana”, „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze”).
Publikacja „Między Wisłą a Potomakiem” (wydawnictwo Patria Media, premiera 2 czerwca) będzie pierwszą nową książką prof. Marka J. Chodakiewicza od 2008 r. (w międzyczasie ukazywały się reedycje).

Po spotkaniu do nabycia będzie najnowsza publikacja naszego gościa.