Aktualności

Spotkanie Częstochowskiego Klubu Frondy

13
01'12

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie  DA  Emaus i Częstochowskiego Klubu Frondy we wtorek, 17 stycznia o godz. 19.00 w kościele akademickim pw. św. Ireneusza, ul. Kilińskiego 132. Rozpoczynamy Mszą św., a po niej spotkanie z zaproszonym gościem, na temat:

PŁUCA POLSKI - SKARB NARODU

O wartości lasów polskich i zagrożeniach pojawiających się za sprawą nieodpowiedniej gospodarki leśnej rozmawiać będziemy z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach dr inż. Kazimierzem Szablą.
Dla Polaków las od zarania dziejów był żywicielem i obrońcą. Nieprzebyte puszcze były naturalną twierdzą broniącą kraju przed najeźdźcami. Lasy w Polsce rosną na powierzchni 8,7 mln ha zajmując 28,7% powierzchni kraju z czego blisko na 80% gospodaruje  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.