Aktualności

Spotkanie Częstochowskiego Klubu Frondy

13
12'11

Film – szukając odpowiedzi na podstawowe pytanie o realność zagrożenia interwencją sowiecką – przedstawia proces przygotowywania, wdrażania i realizacji stanu wojennego, czyli opowiadać historię Polski od lata ‘80 do 13 grudnia 1981.

Do udziału w filmie zaproszeni zostaną historycy zajmujący się tym okresem, m.in.: prof. Andrzej Paczkowski, m.in. autor książki "Wojna polsko-jaruzelska";dr Lech Kowalski, m.in. autor książki "Generał ze skazą"'; prof. Richard Pipes, doradca prezydenta Reagana ds. Europy Środkowo-Wschodniej; Władymir Bukowski, sowietolog, który zeskanował dokumenty KPZR dotyczące m.in. stanu wojennego; dr Antoni Dudek, dr Grzegorz Majchrzak z Instytutu Pamięci Narodowej, dr Sławomir Cenckiewicz, dr Piotr Gontarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej , dr Bogdan Musiał oraz świadkowie wydarzeń, o których opowiada film.

Reżyser i scenarzysta filmowy. Jest absolwentem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym następnie podjął pracę. W 1993 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem i współautorem wielu filmów dokumentalnych m.in.: Eugenika - w imię postępu, Marsz wyzwolicieli, Oskarżenie, Plusy dodatnie, plusy ujemne, Wielka ucieczka cenzora
czy Śmierć człowieka utalentowanego a wraz z Robertem Kaczmarkiem: New Poland ,Towarzysz Generał , TW Bolek , Defilada zwycięzców oraz współtwórcą telewizyjnego cyklu Errata do biografii.

Po spotkaniu będzie możliwość nabycia filmu oraz literatury o treści patriotycznej.