Aktualności

Wywiad z prof. Regiewiczem - cd.

05
12'11

1.Czy hobby koliduje z pańską pracą, czy może istnieje jakaś nić łącząca oba zajęcia?

Zdecydowanie nie koliduje. Jak każde hobby, muzyka musi dostosować się do zajęć i obowiązków wynikających z życia rodzinnego i zawodowego. Koncertujemy zazwyczaj w weekendy, próby odbywają się wieczorami lub popołudniami, kiedy wszyscy członkowie zespołu są już dostępni. Niezwykle istotny też jest tu fakt grania rodzinnego. Ponieważ zespół tworzą dwie rodziny wraz z dziećmi, każdy koncert to po prostu wyjazd rodzinny, rodzaj spotkania, spędzania wolnego czasu. [okiem studenta]