Aktualności

Adwentowe Rekolekcje Akademickie "OD JONASZA DO CHRYSTUSA"

21
11'11

Orzechowski Stanisław ks. prałat – ur. 7 XI 1939 r. w Kobylinie k/Krotoszyna. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w 1964 przyjął święcenia kapłańskie, 1968-72 studiował pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1972 uzyskał tytuł licencjata w zakresie teologii pastoralnej. 1964-67 wikary w parafii św. Barbary w Nowej Rudzie-Dobrosławiu, od 1967-68 wikary i katecheta w parafii św. Wawrzyńca we Wrocławiu oraz duszpasterz akademicki Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny we Wrocławiu. W 1972 po studiach na KUL ponownie podjął zawieszone obowiązki wikarego, katechety i duszpasterza akademickiego w parafii św. Wawrzyńca (formalnie od 1989), a także został wykładowcą teologii pastoralnej w WSD we Wrocławiu. Od 1972 do około 1999 pracował w Poradni Rodzinnej przy Duszpasterstwie Rodzin „Pod 4” we Wrocławiu. 12 VIII 1996 otrzymał tytuł kapelana honorowego Ojca Świętego.
1976-89 stworzył w DAW warunki młodzieży akademickiej do działalności opozycyjnej. Z jego inspiracji rozpoczęły się w 1979 wykłady z historii Polski m.in. Krzysztofa Turkowskiego oraz projekcje filmów zatrzymanych przez cenzurę. Przygarniał prześladowanych hippisów. W czasie strajków sierpniowych (26-31 VIII) 1980 sprawował opiekę duszpasterską i odprawiał msze św. w VII Zajezdni MPK we Wrocławiu. W X 1980 przyłączył się do Ogólnopolskiej Głodówki Kolejarzy w Lokomotywowni PKP Wrocław Główny, gdzie głodując pełnił funkcję kapelana i osoby wspomagającej. Na prośbę głodujących kolejarzy jako obserwator był obecny przy ich rozmowach z przedstawicielami rządu. W VIII 1981 organizator i Główny Przewodnik I Wrocławskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, którą to funkcję sprawuje nieprzerwanie do dziś. Po wprowadzeniu stanu wojennego w DAW przechowywano resztki sprzętu i materiałów poligraficznych ZR NSZZ „S” Dolny Śląsk oraz udzielił schronienia ukrywającemu się W. Frasyniukowi. Między 13-24 XII 1981 organizował i przywoził do Wrocławia mięso, które przekazywał najbardziej potrzebującym rodzinom internowanych. Z jego inicjatywy cotygodniowe czwartkowe msze św. o 20.00 były odprawiane za ojczyznę. W DAW organizowano Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej oraz liczne spotkania z ludźmi kultury, nauki i opozycji. We IX 1985 organizator I Wrocławskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Organizator we Wrocławiu Duszpasterstw Ludzi Pracy. 1982-89 w DAW odbywały się regionalne i ogólnokrajowe tajne spotkania przedstawicieli NSZZ „S” kolejarzy.
Obecnie pełni funkcje: Duszpasterz Rodzin Katyńskich, Diecezjalny Koordynator Nowych Ruchów Religijnych, Główny Przewodnik Wrocławskich Pielgrzymek do Grobu św. Jadwigi w Trzebnicy, Diecezjalny DLP, Diecezjalny Koordynator Katolickiej Odnowy w Duchu Św. oraz spowiednik kleryków Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we
Wrocławiu. 1980-97 duszpasterz kolejarzy, a do 1997 był Diecezjalnym Duszpasterzem Kolejarzy.
Uhonorowany m.in.: nagrodą Kolegium Rektorów Wrocławia i Opola (1997), przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2004), medalem wdzięczności KZ NSZZ „S” Zakładu Przewozów Regionalnych-Wrocław (2005), z okazji XXV-lecia powstania dolnośląskiej „Solidarności” medalem „Zawsze Solidarni” (2005), laureat „Nagrody Wrocławia” (2005), odznaczeniem „Gloria Arti” (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Honorowy obywatel Wrocławia?(kiedy?) Jego działalność kaznodziejska oraz praca w poradni małżeńskiej i ze studentami zostały utrwalone w formie nagranych i spisanych homilii, rekolekcji i konferencji („Orzech na ambonie. Homilie, kazania i konferencje ks. S. Orzechowskiego” cz. 1-2, red. Aleksander Radecki) oraz wywiadu –rzeki przeprowadzonego przez Violettę Nowakowską „O małżeństwie… bez zacierania prawdy” cz. 1-3.
/Łukasz Sołtysik/