Aktualności

Dyspensa

09
11'11

Działając w oparciu o kan. 87 § 1 KPK, mając na uwadze świąteczny charakter dnia Święta Niepodległości, wiernym zamieszkałym i przebywającym na terenie Archidiecezji Częstochowskiej w dniu 11 listopada 2011 r. udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (kan. 1251 KPK) i zachowania pokutnego charakteru piątku (kan. 1250 KPK).

/-/ Stanisław Nowak
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI