Aktualności

Spotkanie Częstochowskiego Klubu Frondy

09
03'11

Jutrznia za Nienarodzonych - to nowy utwór krakowskiego kompozytora Pawła Bębenka. „Jutrznia za Nienarodzonych” powstała z inicjatywy grupy fundatorów, jak sami siebie określają „grupy przyjaciół i ich przyjaciół”. W ich odczuciu muzyka oddziałuje głębiej niż inne środki komunikacja. Dlatego zdecydowali się kompozytora, któremu można powierzyć kompozycję takiej formy artystycznej i modlitewnej – Pawła Bębenka, krakowskiego muzyka liturgicznego, mającego w swoim dorobku znakomite kompozycje, spośród których najbardziej znana jest Msza o Miłosierdziu. Tak zaczęła się dwuletnia „przygoda” grupy fundatorów i wolontariuszy z Jutrznią za Nienarodzonych. Utwór ma klasyczną strukturę modlitwy brewiarzowej - składa się z hymnu, psalmów - 8, 139 i 27, czytań, responsorium, próśb i finału, czyli hymnu „Benedictus”.

Po skomponowaniu inicjatorzy rozpoczęli poszukiwać wykonawców. Uczestnicy krakowskiego Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” zgodzili się wykonać utwory ad Maiorem Dei Gloriam, czyli na większą chwałę Bożą - w charakterze wolontariuszy. W takim samym charakterze wzięli udział wszyscy pozostali uczestnicy: instrumentaliści, reżyser dźwięku, grafik, PR-owcy i inni. Nagranie Jutrzni odbyło się w krakowskim kościele pw. św. Barbary 24 listopada 2010 r. Projekt jest utworem przeznaczonym do wolnego wykonywania, tj. bez wynagrodzenia.