Aktualności

Trzeci Dzień Skupienia

27
11'10

PLAN SZCZEGÓŁOWY:
1.9.00 - "Dzień dobry, kocham Cię” – Roraty
Podczas kazania wprowadzenie do Namiotu Spotkania
Ewangelia J 14, 15-21
2.9.40 - Namiot Spotkania
Fragment do rozważań:  (J 14,15-21)
„Jeśli mnie będziecie miłować, zachowacie moje przykazania; a ja poproszę Ojca, i da wam innego Rzecznika, aby zawsze był z wami - Ducha prawdy, którego świat nie jest zdolny przyjąć, bo ani Go nie widzi, ani nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. Nie pozostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze tylko trochę i świat mnie już nie będzie oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać, bo ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu zrozumiecie, że ja w moim Ojcu, a wy we mnie jesteście, jak i ja w was. Kto trzyma się moich przykazań i zachowuje je, to właśnie on mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie miłowany przez mojego Ojca. Również ja go będę miłował i objawię mu siebie”.
3.10.15 – warsztaty poprawnej wymowy
4.11.15 – 11.35 - wprowadzenie do posłania
Piosenka – „list do Boga”
Drugi Fragment do rozważań: List do Filemona
Wstęp
1.Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez Twojej zgody, aby dobry Twój czyn był nie z musu, ale z dobrej woli – Flm 14
2.Bóg chce
Podział na dwójki (odliczanie).
5.11.35 – 12.15 - „...i wysłał ich po dwóch przed sobą..." - rozesłanie
6.12.15 -  12.45 - „wszystko mieli wspólne” - dzielenie
Piosenka z gitarą.
Prezentacja: u fryzjera
Dzielenie.
Podsumowanie:
Piosenka: „Wolność” - Grechuta
Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez Twojej zgody, aby dobry Twój czyn był nie z musu, ale z dobrej woli
7.12.45 -  "Jedz mniej, bramy raju są wąskie." - kawa/herbata
8.13.30 - 14.30 - warsztaty rekolekcyjne