Aktualności

Pomóżmy powodzianom

20
05'10

Tysiące osób bez dachu nad głową na skutek powodzi, która dosięgła tereny południowej Polski. Caritas diecezji dotkniętych katastrofą – sandomierskiej, krakowskiej, rzeszowskiej, bielsko-żywieckiej, opolskiej, przemyskiej, katowickiej, tarnowskiej i częstochowskiej - już pomagają poszkodowanym. Caritas Polska przeznaczyła na pomoc doraźną 400 tys. złotych. Caritas kieruje gorący apel o pomoc finansową i materialną dla powodzian, o to, byśmy nie pozostali bezczynni wobec trudności poszkodowanych. Dlatego w najbliższą niedzielę w naszej parafii po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek.