Aktualności

Wystawa malarstwa Łukasza Szostkiewicza

22
02'10

Obrazy prezentowane na wystawie są moją refleksją nad tajemnicą męki i śmierci Chrystusa. Inspiracją do powstałych obrazów były teksty zaczerpnięte z Ewangelii. Prace przedstawiają oblicza Chrystusa, w chwilach cierpienia, osamotnienia oraz oddania samego siebie za człowieka. Moje rozważania dotyczyły też postawy wielu z nas, w której Bóg jest tylko tłem, a nie wyznacznikiem. Dlatego pragnąłem, aby obrazy były pełne emocji i pobudzały odbiorcę do refleksji i wzruszeń. Budzące natchnienie, pomocne były mi m.in. słowa:
  
Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce /J 20,27/
Powiadam Ci, Piotrze, nim zapieje dziś kogut, Ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. /Łk 22,34/
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. /Mr 15,17/
Dokonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha. /J 19,27/


Czas Wielkiego Postu zachęca do odrzucenia zgiełku codzienności i odkrycia tajemnicy Triduum Paschalnego.

Aula Duszpasterstwa Akademickiego Emaus
- 40 dni Wielkiego Postu.

Łukasz Szostkiewicz