Aktualności

Konkurs na prezentację multimedialną o Światowych Dniach Młodzieży

16
02'10

Regulamin Konkursu na multimedialną prezentację o Światowych Dniach Młodzieży.


1. Organizatorem Konkursu na najlepszą prezentację multimedialną o Światowych Dniach Młodzieży jest Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży (Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel/fax 22 530 49 31).

2. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje bp Henryk Tomasik, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

3. Celem Konkursu jest zebranie, wyłonienie oraz zaprezentowanie najlepszych prac spełniających poniższe kryteria:
- zaprezentowanie docelowej grupie - młodzieży polskiej, istoty (idei) spotkania młodych z papieżem podczas Światowych Dni Młodzieży;
- przedstawienie 25 lat pielgrzymowania młodych razem z papieżem po drogach świata.
- ukazanie różnorodności form programu Światowych Dni Młodzieży;
- wzbudzenie zainteresowania młodych uczestnictwem w ŚDM Madryt 2011.

4. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone pakietami pielgrzyma A1 (pełnym pakietem uczestnictwa w ŚDM Madryt 2011), każdy o wartości 210 euro.

5. Tematyka prezentacji powinna dotyczyć jednego, kilku lub wszystkich Światowych Dni Młodzieży.

6. Uczestnik może wybrać dowolną formę prezentacji multimedialnej. Przy ocenianiu szczególną rolę odgrywać będzie oryginalność, innowacyjność prezentacji oraz walory estetyczne.

7. Prace na nośnikach CD/DVD należy przesłać pocztą lub złożyć u organizatora konkursu do dnia 10 V 2010 r.

8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przekazanie (przeniesienie) praw autorskich dotyczących stworzonej prezentacji na organizatora Konkursu. Wszystkie informacje pozyskiwane w związku z realizacją Konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie do celów promocji Światowych Dni Młodzieży.

9. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 14-35 lat.

10. Organizator zastrzega, że przekazanie nagrody nastąpi wyłącznie przez pokrycie kosztów uczestnictwa w ŚDM Madryt 2011, poprzez opłacenie pakietu A1. Zapisanie się do grupy wyjeżdżającej na Światowe Dni Młodzieży spoczywa po stronie uczestnika Konkursu.

11. Nagroda nie ma charakteru przechodniego. Przyporządkowana jest autorom zwycięskich prezentacji.

12. Ogłoszenie nagrodzonych prac nastąpi w czerwcu 2010 r. na oficjalnej stronie Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży www.sdm.org.pl.

ks. Grzegorz Suchodolski