Aktualności

Spotkanie Częstochowskiego Klubu Frondy

11
02'10

Stanisław Maria Jankowski - absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako publicysta debiutował w 1965 roku. Współpracownik prasy polonijnej m.in. „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku. Autor kilku tysięcy publikacji na  łamach prasy krajowej i zagranicznej oraz scenariuszy filmów dokumentalnych i słuchowisk radiowych. Napisał ponad dwadzieścia  książek, zrealizował  wystawy historyczno – dokumentalne, poświęcone Armii Krajowej i zbrodni katyńskiej (eksponowane m.in. w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Bostonie, Florencji, Budapeszcie, Moskwie, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Lwowie). Przez wiele lat kierował redakcją „Biuletynu katyńskiego”. Autor licznych referatów naukowych dot. historii Polski XX wieku, konsultant historyczny filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy.


Autor wielu publikacji. Najważniejsze z nich to:  „Steny z ulicy Mogilskiej”  Kraków  1977, „Steny  biją celnie”  Kraków 1986, „Królewski kurier ”  Rzeszów 1986, Kraków 1993, „Rozkaz: zdobyć więzienie” (współautor Stanisław  Dąbrowa-Kostka)  Kraków 1990, „Powrót do Katynia” (współautor Edward Miszczak)  Rzeszów 1990, „Emisariusz WITOLD”   Nowy Jork  1991, „Strzały pod więzieniem"  Warszawa 1992, „Żołnierze  Rzeczypospolitej”  Chicago 1992, „KARSKI  - How  One  Man  Tried   to  Stop the Holocaust” (współautor E. Thomas Wood)  Nowy Jork 1991, „Kwadrans  na Zamarstynowie”  Kraków  1995, „KARSKI - opowieść o emisariuszu” (współautor E. Thomas Wood)  Kraków – Oświęcim  1996, „Generał  Leopold  Okulicki – „ Niedźwiadek”.  Fakty – dokumenty – ślady – legenda “ Kraków  1996, „Ostatni  lot  Halifaxa”  (współautor Jerzy Piekarczyk)   Kraków  1997, “Jan  Karski  - Einer  gegen  den Holocaust” (współautor E. Thomas  Wood) Gerlingen 1997, Monachium 1998,  „STALINE  ASSASSINE  LA  POLOGNE  1939 – 1947” (współpraca)  Paryż  1999,„Czterdziestu co godzinę” Warszawa 2002, „Literaci a sprawa katyńska -1945” (współautor Ryszard Kotarba)  Kraków 2003, „Dzień rozpoczął się szczególnie”, Warszawa 2003, „Kolacja z konfidentem. Piwnica pod Baranami w dokumentach Służby Bezpieczeństwa” (współautorka Jolanta Drużyńska)  Kraków 2006, „11 dzielnych ludzi (współautor) Warszawa 2008, „Wyklęte życiorysy” (współautorka Jolanta Drużyńska) Poznań 2009, „KARSKI. Raporty tajnego emisariusza.”, Poznań 2009.