Aktualności

I Ogólnopolskie Forum Liderów Duszpasterstw Akademickich

25
02'20

PROGRAM
9:30 - 10:00 - Rejestracja uczestników (Akademia Polonijna)
10:30 - Msza Święta (kościół pw. Stanisława Kostki)
11:45 - 12:00 - Przywitanie, wprowadzenie do Forum (Akademia Polonijna)
12:00 - 14:30 - Część wykładowa
1. “Czym jest duszpasterstwo akademickie i kim powinien być lider duszpasterstwa?”- o.Janusz Pyda OP
2."Jak reagować w trudnych sytuacjach? Rola lidera w duszpasterstwie w perspektywie pracy z ludźmi w duszpasterstwie" - ks. Krzysztof Buchholz
14:30 - 15:30 - wspólny obiad
15:30 - 18:15 - Blok warsztatowy (równolegle w 4 salach o różnej tematyce):
[Sala nr 1] komunikacja: współpraca z duszpasterzem, z ludźmi w duszpasterstwie, organizacjami zewnętrznymi, parafią, jak reagować na trudne sytuacje w DA? DA tylko dla studentów, czy dla społeczności akademickiej?
[Sala nr 2] wydarzenia, organizacja formalna w duszpasterstwie: jakie wydarzenia warto organizować? sposoby organizacji, na co zwracać uwagę w kontekście spraw urzędowych, prawnych? reklama wydarzeń, promocja duszpasterstwa, prawa autorskie, ZAIKS
[Sala nr 3] formacja, ewangelizacja: formy ewangelizacji, jakich gości warto zaprosić na spotkanie, o co warto się zatroszczyć zapraszając gości do DA, trudne sytuacje które wynikły w związku z zaproszonymi gośćmi, jakie praktyki warto stosować w kontekście formacji w duszpasterstwie? co student powinien i co może wynieść z DA w kontekście formacyjnym? Czego studenci oczekują po przyjściu do DA? Jakie są przyczyny zniechęcenia się studentów do DA, odejścia z duszpasterstwa?
[Sala nr 4 - warsztat dla duszpasterzy]
18:15 - 19:15 - Kolacja
19:15 - 20:30 - Podsumowanie forum
21:00 - 21:30 - Apel Jasnogórski (Kaplica Cudownego Obrazu)