Aktualności

CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

02
02'20

LUTY dla Studentów naszego duszpasterstwa akademickiego EMAUS to czwarte z ośmiu błogosławieństw. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6). Tym razem będziemy działać w organizacji charytatywnej, która funkcjonuje, pomaga, wspiera. CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej. Każdego dnia realizuje misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. M.in. Dom Samotnej Matki i Dziecka, Świetlica Środowiskowa dla dzieci czy Schroniska dla Bezdomnych.
5 lutego (ZMIANA DATY ! ) – adoracja 24 h; 19 lutego – katecheza o błogosławieństwie / dzielenie w grupach; 24 – 28 lutego – działanie z(w) Caritas. Studenci DOŁĄCZCIE do nas :)