Aktualności

STREETWORKING

05
01'20

Styczeń dla naszego duszpasterstwa EMAUS to przede wszystkim kolejne z ośmiu błogosławieństw. „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5,5). Tym razem udamy się tam, gdzie występuje alkoholizm, narkomania, samotność, wielodzietność (brak rodziców czy brak opieki), łamane są normy prawne i moralne, przemoc fizyczna i emocjonalna, trudne warunki finansowe, często także brak dbania o higienę. Istotą streeetworkingu jest być w środowisku osób, do których postaramy się dotrzeć. Nie pójdziemy z założeniami, że tu i teraz dokonamy zmian w czyimś życiu. Ale pójdziemy z Jezusem i z szacunkiem w sercu wobec osób wykluczonych. 8 stycznia – adoracja 24 h; 22 stycznia – spotkanie z Jankiem Strączyńskim ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy AGAPE / katecheza o błogosławieństwie / dzielenie w grupach; 27 – 31 stycznia - streeetworking w Częstochowie.