Aktualności

MAJOWY STUDENCKI SZCZYT

23
04'19

Pan Jezus ujął to tak „Jeśli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
A Marek Grechuta wyśpiewał tak "Wolność - Ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w Niebie się zbudzić"!

Tym razem chceMy zdobyć WOLNOŚĆ! Spotkanie oraganizacyjne przed wyprawą 8 maja (środa) godz. 20.00 (aula DA). Wyjście na górę Wolności 10 - 11 maja. Podsumowanie 22 maja (środa) godz. 20.00.

KANAPA ZNIEWALA, PRAWDA WYZWALA !