Aktualności

WEŹ I CZYTAJ

28
04'17

NIEDZIELA 30 kwietnia godz. 19.30 List św. Pawła do Galatów    

PONIEDZIAŁEK 01 maja godz. 18.30 List św. Pawła do Filipian

WTOREK 02 maja godz. 18.30 Ewangelia wg św. Jana

ŚRODA 03 maja godz. 19.30 1 List św. Piotra     

CZWARTEK 04 maja godz. 18.30 List do Hebrajczyków

PIĄTEK 05 maja godz. 18.30 Księga Rodzaju

Zapraszamy.

SZTAFETA WIELKOPOSTNA

 

Weź udział!