Aktualności

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

21
04'17

AKT UWIELBIENIA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

Jezu, Zbawicielu nasz! W obecności Maryi, naszej Matki, Aniołów i Świętych zbliżam się z wiarą, ufnością i miłością do Twego Najświętszego Serca, otwartego dla nas na krzyżu.


(Stanąć w duchu pod krzyżem Pana Jezusa, patrząc na Jego Serce)

Ufając w Twoją Miłość do nas, słabych ludzi, zagrożonych napaściami duchów ciemności,  z pomocą Aniołów i Świętych obmywam w Twej życiodajnej, oczyszczającej Wodzie - siebie i moich braci…

(można wymienić konkretne osoby i grupy ludzi – żyjących i zmarłych)

Z Aniołami i Świętymi oddaję hołd, cześć i uwielbienie Twojej Boskiej Krwi...

(zatrzymać się na moment adoracji)

i z ich pomocą zanurzam w niej siebie i moich braci.

Synu Boży, nasz Odkupicielu!  Dla Bolesnej Twej Najświętszej Matki proszę Cię:
  • zmyj z nas brud grzechu Wodą z Twego Serca,
  • zdejmij z oczu bielmo i ulecz nasze rany mocą Ran Twoich,
  • przyjmij nas, obmytych i naznaczonych Twoją Krwią, do Twego Najmiłosierniejszego Serca, abyśmy doznali w Nim ocalenia i uświęcenia,
  • w godzinie naszej śmierci, błagam, przyjdź, Jezu, i jako nasz Starszy Boski Brat przedstaw nas Bogu Ojcu, którego dziećmi wszyscy jesteśmy. Amen.
     

Imprimatur: Za zgodą łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej  z dnia 11.04.2008 r. N.499/2008