Aktualności

NOWENNA DO NASZEJ PATRONKI

03
12'16

Dzień I POSZUKIWANIE. Dzień II ROZUM I WIARA. Dzień III CHRZEST. Dzień IV KOŚCIÓŁ. Dzień V POWOŁANIE. Dzień VI KRZYŻ. Dzień VII LITURGIA ŻYCIA CODZIENNEGO. Dzień VIII ŚMIERĆ. Dzień IX ZMARTWYCHWSTANIE.

Módlmy się: Boże naszych ojców, który doprowadziłeś św. Teresę Benedyktę, męczennicę, do poznania Twojego ukrzyżowanego Syna i wezwałeś Ją do naśladowania Go aż do śmierci, spraw za jej wstawiennictwem, aby wszyscy ludzie uznali w Chrystusie Zbawiciela i przez Niego doszli do oglądania Ciebie w wieczności. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.