Aktualności

ODPUST PERSONALNEJ PARAFII AKADEMICKIEJ

05
06'18

Każdy wierny może uzyskać w tym dniu odpust tj. odpuszczenie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Odpust to wielki dar od Boga. Uzyskany odpust można ofiarować za siebie lub za jednego zmarłego. Warunki uzyskania odpustu są następujące: 1. Spowiedź św. 2. Uczestnictwo we Mszy św. ku czci Patrona. 3. Brak przywiązania do grzechu. 4. Modlitwa w intencjach Papieża Franciszka.

Panie, racz nas utrzymywać i wzmacniać, w prawdziwej wierze Kościoła katolickiego, który oparty na tylu niewzruszonych świadectwach, szczycić się może, iż posiada prawdziwą naukę Chrystusa i świętych apostołów. Daj nam, Panie, moc i wytrwanie, abyśmy ożywieni tą wiarą żyć cnotliwie zdołali, a w danym razie i śmierć nie wahali się ponieść. Amen.