Aktualności

Owoce Wigilii Zesłania Ducha Świętego

15
05'16

Wigilia Zesłania Ducha Świętego zaowocowała w naszej wspólnocie Słowem od Boga:

Kapłani 2 Kor 2,14-17;
Studenci Mk 14, 32-42;
25+ Syr 50, 22-24;
WRE Mt 14, 22-33.

Trójjedyny Boże, bądź uwielbiony za dar Twojej obecności, miłości i nadziei jaką pokładasz w nas.