Aktualności

Spotkanie Częstochowskiego Klubu Frondy

16
05'15

Zapraszamy na spotkanie z dr. Stanisławem Krajskim we wtorek o 20.00. Tematem spotkania będzie "Masoneria a bankowość i gospodarka. Czy Polska została skolonizowana?" Dr Stanisław Krajski - historyk filozofii, nauczyciel akademicki, publicysta, prozaik, tłumacz i promotor książek i prac Radomira Malego. Uzyskał stopień doktora nauk filozoficznych. Objął funkcję adiunkta na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykłada również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.