Aktualności

Spotkanie

06
03'15

Wszystkie Miłe Panie z Naszego Duszpasterstwa Akademickiego, panowie serdecznie zapraszają jutro po mszy św. wieczornej (ok. 21:00) do auli, aby wyrazić im wdzięczność za to że zwyczajnie SĄ :)
Z dedykacją dla wszystkich Kobiet werset z Pisma Świętego: Pnp 4,1.