Aktualności

W PONIEDZIAŁKI wakacyjne

01
07'19

"Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy,
aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu".

św. Jan Paweł II