Aktualności

Módlmy się o powołania.

10
05'14

Z ogólnych statystyk udostępnionych przez delegata KEP ds. powołań wynika, że obecnie w Polsce jest ponad 19 tys. sióstr należących do 101 zgromadzeń zakonnych, w 61 zakonach męskich żyje 12 tys. 488 zakonników, z czego 9592 to kapłani, a 1369 to bracia zakonni. Ponadto ok. 1,2 tys. członków instytutów świeckich, 178 dziewic konsekrowanych, 220 wdów konsekrowanych i 5 pustelników.

Jeśli chodzi o liczbę księży w Polsce, bp Solarczyk zwraca uwagę, iż z poziomu 25 tys. 225 kapłanów w 1990 r. i prawie 28 tys. w 2000 r. odnotowano spadek ich liczebności - poniżej 25 tys. kapłanów. - O ile w 1990 księża w Polsce stanowili ok. 10 proc. księży w Europie, tak w 2010 r. już 16 proc. W 1990 r. co dziesiąty był Polakiem, a w 2010 r. – już co szósty – wylicza delegat KEP ds. Powołań.