Aktualności

Forum Młodych Archidiecezji Częstochowskiej

12
03'14

Forum Młodych Archidiecezji Częstochowskiej odbędzie się w dniach 11–13 IV 2014r. w Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie. Forum będzie miało formę rekolekcji kerygmatycznych. Zapraszamy do udziału studentów z wszystkich ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie Uroczystą Liturgią Niedzieli Palmowej w Bazylice Archikatedralnej. Koszt udziału w Forum wynosi 80 zł. Zgłoszenia do 31 marca do Referatu Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego.