Aktualności

STUDENCKI KWIECIEŃ

04
04'20

Kwiecień 2020 to dla nas wszystkich czas kwarantanny; czas walki z wirusem z Wuhan; czas końcówki Wielkiego Postu. A za chwilę czas Triduum i Wielkiej N(M)ocy Chrystusa Zmartwychwstałego; czas oczekiwania na Ducha Świętego i … na powrót do normalności (daj nam cierpliwości).

I choć nie spotykamy się (po studencku) ani na nabożeństwach liturgicznych w naszym kościele, siatkówce na hali sportowej czy na planszówkach; w kuchni na herbacie albo na próbach komedii Williama Szekspira Sen nocy letniej; i brak nam też środowych katechez… bo powrót Studentów do domu rodzinnego był konieczny. Częstochowskie Akademiki kogo mogły powykwaterowały. Studiujemy zdalnie (podobno w codzienności studenckiej teraz mnóstwo jest projektów, lektur i prezentacji, no i prace magisterskie idą do przodu). Pamiętamy o Waszych intelektualnych aczkolwiek zdalnych zmaganiach :)

Na szczęście, kolejnego błogosławieństwa na drodze tegorocznej studenckiej formacji (BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA, ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ Mt 5, 8) nie odpuścimy!

Katechezę wygłosił dla nas sam Papież Franciszek 1 kwietnia br. https://www.facebook.com/569117036792046/posts/1059919467711798/

Naszą modlitwą otaczaMy Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa (w tym miesiącu właśnie tam mieliśMy być). To miejsce znaMy DOSKONALE, bo przecież jesteśMy tam obecni poprzez wolontariat, Msze św. odpustowe, rekolekcje czy Dzień Kobiet. Siostry Józefitki to Anioły :) ModliMy się za całą Wspólnotę św. Józefa, która działa w naszym mieście przy ul. Ks. Bpa T. Kubiny 10/12.

Św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.