Małżeństwo

Oblubieniec i oblubienica. Tak jak człowiek jest związany na wieki z Bogiem, tak młodzi zawierając węzeł małżeński ślubują sobie dozgonną miłość. Małżeństwo jest sakramentem miłości, a miłość jest bezwarunkowa. Mimo to trzeba spełnić pewne wymagania, by uzyskać ślub kościelny. Poniżej mały poradnik.

ZGŁOSZENIE W KANCELARII
Po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem - zgłaszamy się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby spisac PROTOKÓŁ MAŁŻEŃSKI.

Należy przynieść ze sobą:
• świadectwo chrztu, nie starsze niż 3 miesiące (Uwaga! Bez przedstawienia świadectwa chrztu nie rozpoczynamy spisywania protokołu),
• świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,
• dowód osobisty
• dokumenty z USC dla ślubu konkordatowego (Uwaga! Te dokumenty są ważne tylko 3 miesiące). Dokumenty z USC można donieść później
• Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.
• Kandydaci do małżeństwa powinni również przypomnieć sobie: MAŁY KATECHIZM: m.in. 6 PRAWD WIARY, 7 SAKRAMENTÓW ŚW., 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH, OJCZE NASZ, WIERZĘ W BOGA oraz podstawowe wiadomości o Jezusie Chrystusie.

Małżeństwo zawierane jest podczas Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się z księdzem w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie.

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE: http://www.narzeczeni.org/

SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ