Chrzest

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza.

Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością obejmującą:

  • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych
  • narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, współdziedzicami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego
  • chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa
  • daje łaskę uświęcającą i cnoty boskie: wiarę, nadzieję i miłość
  • daje możliwość przyjmowania kolejnych sakramentów Kościele, stąd jest nazywany Sakramentem Bramy
  • sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię, dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.

W naszej parafii sakrament chrztu świętego udzielany jest w niedziele, podczas Mszy św. o godzinie 10.00 lub 11.30.

Rodzice pragnący ochrzcić dziecko powinni wraz z chrzestnymi odbyć przygotowanie przedchrzcielne. Terminy katechez dla rodziców i chrzestnych podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych i odbywają się w wybrane soboty o 10.00 w auli Duszpasterstwa Akademickiego.

 

Zgłaszanie chrztu

  1. Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej miesiąc przed planowanym chrztem przynosząc ze sobą następujące dokumenty:
  2. Pisemne zgodę ks. proboszcza parafii zamieszkania (nie dotyczy studentów i pracowników naukowych uczelni częstochowskich).
  3. Akt urodzenia dziecka z USC.
  4. Zaświadczenie, iż wybrani chrzestni są godni by pełnić tę funkcję (z parafii swego zamieszkania). Na chrzestnych można bowiem wybrać osoby ochrzczone, bierzmowane i praktykujące!!!

Trzeba zwrócić uwagę na chrześcijańskie przeżycie w rodzinie sakramentu chrztu dziecka. Rodzice wraz z rodziną i chrzestnymi winni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc w pełni uczestniczyć w Liturgii Eucharystii i chrztu dziecka. Chrzest św. nie powinien być okazją by przyjęcie w domu było "zakrapiane" alkoholem.

Zobacz więcej: Chrzest w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

 

Dokumenty do pobrania

Icon Prośba rodziców o chrzest dziecka (101,7 KB)