Skarbnik DA

Moja funkcja w Duszpasterstwie może kojarzyć Ci się z urzędem celnika Mateusza z kart Ewangelii. 
W praktyce, dla mnie najważniejszym celem tej posługi jest zabezpieczenie finansowe wydarzeń organizowanych przez członków duszpasterstwa.
Zbieram, liczę, planuję wydatki i przeznaczam środki, którymi dysponujemy na aktualne potrzeby naszego grona. 
JESTEM DLA WAS - STUDENTÓW. 
Dbam o to, by nasze finanse były mądrze wykorzystywane.

KONTAKT:

Magda Sałacka
Telefon: +48 784 509 789

Skarbnik..png