Jubileusz, Inauguracja Roku Akademickiego 18-10-2017