Aktualności

AKADEMICKA FUNDACJA "NA PROGU"

28
09'19

Studencie, zostań wolotariuszem naszej fudacji, w której studenci czynią świat lepszym, cieplejszym, uśmiechniętym i omodlonym.
A każdego kto tylko może - zachęcamy do ofiarowania 1% na rzecz Fundacji Akademickiej Na Progu. Naszą misją jest dbanie o rozwój środowiska akademickiego. Numer KRS 0000308935. Można pobrać darmowy program do sporządzenia deklaracji podatkowej za 2018

http://naprogu.org.pl/2019/01/14/program-do-sporzadzania-deklaracji-podatkowych-za-2018/