Aktualności

BAL KARNAWAŁOWY

Z A P R A S Z A MY  studentów  22 lutego (sobota) 2020 r. na ...
z a b a w ę      k a r n a w a ł o w ą !!! której tematem (biletem wstępu) będą ... POSTACIE FILMOWE :)

Zakończ razem z nami tegoroczny karnawał przy dobrej muzyce i w dobrym towarzystwie. ZaczynaMy o godz. 20.00 w ...

Więcej

1 % dla AKADEMICKIEJ FUNDACJI "NA PROGU"

Studencie, zostań wolotariuszem naszej fudacji, w której studenci czynią świat lepszym, uśmiechniętym i omodlonym.

A każdego, kto tylko może - zachęcamy do ofiarowania  1%  na rzecz Fundacji Akademickiej Na Progu. Naszą misją jest dbanie o rozwój środowiska akademickiego. Numer KRS 0000308935.

 
z góry DZIĘKUJEMY!
Więcej

CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

LUTY dla Studentów naszego duszpasterstwa akademickiego EMAUS to czwarte z ośmiu błogosławieństw. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6). Tym razem będziemy działać w organizacji charytatywnej, która funkcjonuje, pomaga, wspiera. CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej. Każdego dnia realizuje misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. M.in. Dom Samotnej Matki i Dziecka, Świetlica Środowiskowa dla dzieci czy Schroniska ...

Więcej

WARSZTATY SZACHOWE

ZAPRASZAMY studentów na WARSZTATY GRY (hm... królewskiej gry) W SZACHY. Warsztaty poprowadzi profesjonalny Instruktor, pan Bogusław Snarski. 15 stycznia (środa) godz. 20.00.

Szachy są jak życie. Każda figura i pion mają swoje zadanie. Niektóre są słabe, inne są mocne. Niektóre ważne są na początku gry, a inne cenniejsze pod koniec. Ale żeby wygrać, potrzebujesz ich wszystkich. I, tak jak ...

Więcej

STREETWORKING

Styczeń dla naszego duszpasterstwa EMAUS to przede wszystkim kolejne z ośmiu błogosławieństw. „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5,5). Tym razem udamy się tam, gdzie występuje alkoholizm, narkomania, samotność, wielodzietność (brak rodziców czy brak opieki), łamane są normy prawne i moralne, przemoc fizyczna i emocjonalna, trudne warunki finansowe, często także brak dbania o higienę. Istotą streeetworking ...

Więcej