Aktualności

BAL KARNAWAŁOWY

21
02'19

Z A P R A S Z A MY  Studentów  2 marca (sobota) 2019 r. na ... 
z a b a w ę      k a r n a w a ł o w ą !!!

Zakończ razem z nami tegoroczny karnawał przy dobrej muzyce i w dobrym towarzystwie. ZaczynaMy o godz. 20.00 w auli naszego Duszpasterstwa.
 

Zapisy do 28 / 02 / 2019 r. u Szymona Ujmy tel. 697 500 288.