Aktualności

Przypomnienie

22
03'13

Przypominamy, że dzisiaj w naszym Duszpasterstwie nie ma Dialogów Nikodemowych a także Drogi Krzyżowej. Zapraszamy na Centralne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (Plac Daszyńskiego, godz. 19.00).