Aktualności

Spotkanie Częstochowskiego Klubu Frondy

08
06'10

dr inż. Antoni Zięba:
- Autor ponad 40 publikacji naukowo-technicznych, liczne artykuły z dziedziny ochrony życia dziecka poczętego, organizacja seminariów naukowych, udział w konferencjach naukowych oraz międzynarodowych kongresach, współorganizacja dwóch Narodowych Marszy w Obronie Życia.

- Nagroda Fundacji Jana Pawła II za działalność pro-life, medal Senatu RP za obronę życia, medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania.

- Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka,

- Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,

- Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy,

- Współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci,

- Członek Fundacji "Źródło".